اتک وار با دراگون

Posted onJun 22nd, 2015
Category:Clash of Clans Tips

چون تو ورژن جدید کلش ایر سوییپر هست بهتره که موقعی که با دراگون اتک می زنیم دراگونا رو پشت ایر سوییپر خالی کنیم و با الکتریک اسپل ها یکی از ایر دفنسای دشمن رو که پشت   تون هال و دور از ایر سوییپر هست رو خراب کنیم این روش برای تون هال هفت و هشت به درد می خوره و میشه سه تا ستاره رو گرفت 

Submit
Cancel